Make your own free website on Tripod.com

KPATHP skoallekrante

Home
Archyf
Redaksje
Lid wurde?
Gasteboek en chat
Linken
Ynstjoere
Kalinder

Archyf

Hasto om yn of oare ūnferklearbare reden in skoallekrante mist? Barst dan net yn treannen łt, want de KPATHP hat altiid in oplossing. Wy hawwe, speciaal foar jim, leuke stikjes, interviews, kolumns en nog in hiele protte mear foar dy yn sammele!
 
Omdat de measte stikken fan'e KPATHP yn 't Nederlānsk skreaun binne, kinst se fansels lyke goed op'e Nederlānske side lźse. Klik hjirunder om nei de Nederlānske fersje te gean.

Klik hjir foar it archyf!

06.jpg